Get Adobe Flash player

Logo Đại Hội

Đại Hội Gia Long Thế Giới Kỳ VI - 2013 - Sydney - Úc Châu


Gia Long NSW Đón Tiếp Cô Hà Dương Thị Di

và Tiệc Tất Niên ( 9-12-2012 )Thầy Ngô Tư Vọng và Cô, Cô Hà Dương Thị Di, Cô Nguyễn Thị Ngọc Điệp, Cô Châu Thị Ngọc Minh và Cô Trịnh Thị Minh.Các Thầy Cô và chị em Gia Long NSW - Úc Châu. Các chị em Gia Long NSW trong tiệc tất niên.
Trở lại trang Hình Ảnh


Sydney, NSW, Úc Châu

Sơ Lược  • Các địa chỉ điện thư của Ban Tổ Chức trên trang Giới Thiệu


  • Danh sách và Thư của các Giáo Sư Cố Vấn trên trang Giới Thiệu


  • Các Bản Tin liên quan về Đại Hội Gia Long Thế Giới kỳ VI 2013 - Trăm Năm Áo Tím  - Gia Long trên trang Tin Tức


  • Các thông tin của từng ban trên trang của ban liên hệ


  • Các Phiếu Ghi Danh Dự Đại Hội và Du Lịch và Gởi Phiếu trực tiếp trên mạng, qua bưu điện và bằng điện thư  trong trang Ghi Danh.