Get Adobe Flash player

Logo Đại Hội

Đại Hội Gia Long Thế Giới Kỳ VI - 2013


Gia Đình Gia Long NSW


Hàng trước: Tuyết Mai (GL73), Lê Thị Lan (GL66), Ngọc Tuyết (GL67), Kim Loan (GL77), Cẩm Phượng (GL78), Nguyễn Thị Dưỡng (GL71), Cẩm Phượng (TH), Tuyết Lê (GL73).

Hàng giữa: Nguyễn Thị Hồng (GL73), Minh Sơn (GL71), Anh Đào (TV), Kim Phương (GL63), Lệ Hiền (GL77), GS Ngọc Minh, Lệ Hương (GL53), Nguyễn Thị Viên (GL59), Lư Thi Bích (GL74), Bích Ngà (GL78), Hoàng Mai, Minh Hải (GL 72), Nam Hàn (GL74).

Hàng sau: Hương Duyên (GL77), Trần Thị Ngọc (GL76), Bích Ngân (GL80), Kim Yến (GL65). Các Gia Long thập niên 50 và 60: GS Châu Thị Ngọc Minh, Lệ Hương (GL53), Nguyễn Thị Viên (GL59), Kim Yến (GL 65), Nguyễn Thị Mỹ (GL63).Các Gia Long thập niên 70: Nguyễn Thị Hồng (GL 73), Nam Hàn (GL 74), Lư Thị Bích (GL74), Minh Hải (GL 72), Cẩm Phượng (TH), Tuyết Mai (GL73), Tuyết Lê (GL73), Hoàng Mai, Minh Sơn (GL71).Các Gia Long từ 1971 đến 1980: 

Hàng trước: Cẩm Phượng (GL78), Tuyết Mai (GL73), Trần Thị Ngọc (GL76), Minh Hải (GL72).

Hàng sau: Bích Ngân (GL80), Lệ Hiền (GL77), Nguyễn Thị Dưỡng (GL71), Minh Sơn (GL71).
Trở lại trang Hình Ảnh

Sydney, NSW, Úc Châu

Sơ Lược  • Các địa chỉ điện thư của Ban Tổ Chức trên trang Giới Thiệu


  • Danh sách và Thư của các Giáo Sư Cố Vấn trên trang Giới Thiệu


  • Các Bản Tin liên quan về Đại Hội Gia Long Thế Giới kỳ VI 2013 - Trăm Năm Áo Tím  - Gia Long trên trang Tin Tức


  • Các thông tin của từng ban trên trang của ban liên hệ


  • Các Phiếu Ghi Danh Dự Đại Hội và Du Lịch và Gởi Phiếu trực tiếp trên mạng, qua bưu điện và bằng điện thư  trong trang Ghi Danh.