Get Adobe Flash player

Logo Đại Hội

Map 2 Chú thích Map 2:

 - A: Meriton Serviced Apartment, 528 Kent St, Sydney.

 - Số 1,2,3 & 4: Các điểm du lịch trong thành phố có thể đi bộ từ khách sạn Meriton.

 - Số 5: Town Hall, trạm xe lửa gần nhất.

 - Số 6: Museum, trạm xe lửa có tuyến đi thẳng đến Bankstown, nơi tổ chức Đại Hội, và nơi đưa đón cho các tours du lịch (platform 2 đi thẳng đến Bankstown).Xin bấm vào hàng dưới đây để in bản đồ.

Map 2


Sydney, NSW, Úc Châu
Sơ Lược  • Các địa chỉ điện thư của Ban Tổ Chức trên trang Giới Thiệu


  • Danh sách và Thư của các Giáo Sư Cố Vấn trên trang Giới Thiệu


  • Các Bản Tin liên quan về Đại Hội Gia Long Thế Giới kỳ VI 2013 - Trăm Năm Áo Tím  - Gia Long trên trang Tin Tức


  • Các thông tin của từng ban trên trang của ban liên hệ


  • Các Phiếu Ghi Danh Dự Đại Hội và Du Lịch và Gởi Phiếu trực tiếp trên mạng, qua bưu điện và bằng điện thư  trong trang Ghi Danh.