Get Adobe Flash player

Logo Đại Hội

Map 1


Chú thích Map 1:

 - A: Trạm xe lửa Bankstown

 - B: Liberty Palace, địa điểm tổ chức tiền Đại Hội

 - 1: Bankstown Sports Club, địa điểm tổ chức Đại Hội, bên cạnh là khách sạn Travelodge Bankstown.

 - 2: Khách sạn Breakfree Bankstown International


Xin bấm vào hàng dưới đây để in bản đồ.

Map 1


Sydney, NSW, Úc Châu
Sơ Lược  • Các địa chỉ điện thư của Ban Tổ Chức trên trang Giới Thiệu


  • Danh sách và Thư của các Giáo Sư Cố Vấn trên trang Giới Thiệu


  • Các Bản Tin liên quan về Đại Hội Gia Long Thế Giới kỳ VI 2013 - Trăm Năm Áo Tím  - Gia Long trên trang Tin Tức


  • Các thông tin của từng ban trên trang của ban liên hệ


  • Các Phiếu Ghi Danh Dự Đại Hội và Du Lịch và Gởi Phiếu trực tiếp trên mạng, qua bưu điện và bằng điện thư  trong trang Ghi Danh.