Get Adobe Flash player

Logo Đại Hội

Giờ Các Nước


        Adelaide, SA - Australia

             

     Brisbane, QLD - Australia

             
              

          Melbourne, Canberra-

                   Australia


             
                 

           

             Perth, WA - Australia

                

    

                
                 

    


                 Việt Nam


             
              

     


    Los Angeles, Cali - USA                                 


                
                              Houston - USA


                 
                  


                

                 Paris - France

     

              
                             Toronto - Canada 


               
                 


              London - England 


   
                   
                


Berlin - Đức

Auckland - Tân Tây LanTokyo - Nhật


                  Sydney, NSW, Úc Châu
Sơ Lược


  • Các địa chỉ điện thư của Ban Tổ Chức trên trang Giới Thiệu


  • Danh sách và Thư của các Giáo Sư Cố Vấn trên trang Giới Thiệu


  • Các Bản Tin liên quan về Đại Hội Gia Long Thế Giới kỳ VI 2013 - Trăm Năm Áo Tím  - Gia Long trên trang Tin Tức


  • Các thông tin của từng ban trên trang của ban liên hệ


  • Các Phiếu Ghi Danh Dự Đại Hội và Du Lịch và Gởi Phiếu trực tiếp trên mạng, qua bưu điện và bằng điện thư  trong trang Ghi Danh.