Get Adobe Flash player

Logo Đại Hội

Hướng Dẫn Xin Visa Vào ÚcĐẠI HỘI GIA LONG THẾ GIỚI KỲ VI – Tháng 9/2013 – Sydney Úc Châu

HƯỚNG DẪN XIN VISA VÀO ÚC


Điền đơn qua mạng xin visa vào Úc từ Hoa Kỳ hay Canada:

Quý vị có thể xin visa đi Úc từ công ty du lịch hay tự xin bằng cách điền đơn qua mạng qua trang web sau:

https://www.eta.immi.gov.au/ETA/etas.jsp

Cuối trang, bên tay mặt, xin nhấn vào các ô như trong hình: ( “visitor”, “Yes” và  “I have read and agree to the terms and conditions”

Nhấn vào “Next” để qua trang kế và điền vào chi tiết cá nhân


 

Điền đơn qua mạng xin visa vào Úc từ các quốc gia Âu Châu:

Quý vị có thể xin visa đi Úc từ công ty du lịch hay tự xin bằng cách điền đơn qua mạng qua trang web sau:                                                                                                 

https://www.ecom.immi.gov.au/visas/app/uu?form=TV

Nhấn vào “I agree to the terms and conditions”

Nhấn vào “Next”ở cuối trang để điền chi tiết cá nhân

Hướng dẫn xin visa đi Úc từ Việt Nam

Xin theo thứ tự các bước sau:

1. Để nhận thư mời xin visa vào Úc, quý vị cần cho Ban Tổ Chức biết các chi tiết sau:

           -    tên họ

           -    ngày, tháng, năm sinh

           -    địa chỉ nhà

           -    địa chỉ e-mail

           -    số điện thoại

           -    số hộ chiếu hay số chứng minh nhân dân và ngày hết hạn

           -    khóa học Gia Long (ví dụ 62-69). Nếu không học hết 7 năm Gia Long, xin cho biết 1 năm học                và cấp lớp, ví dụ 1965: học đệ Tam


         Quý vị có thể gởi các chi tiết trên đến Ban Tổ Chức qua 2 cách sau:

          a. Liên lạc đại diện Việt Nam, chị Trần Thị Mỹ Hạnh qua email: myhanh.tran2010@gmail.com

              hay điện thọai thoại 09-08-391-376

          b.  Liên lạc trực tiếp với Ban Tổ Chức qua email: gialongnsw@yahoo.com.au 

              Hạn chót   gởi các chi tiết trên cho Ban Tổ Chức: 15 tháng 5, 2013

  

2. Ban Tổ Chức sẽ e-mail thư mời trực tiếp đến quý vị bắt đầu từ tháng 4/2013. Thư này hoàn toàn miễn phí và chỉ gởi qua e-mail, không qua bưu điện. Tổ Chức cũng sẽ gởi bản sao các thư mời này đến cơ quan cấp visa của Úc tại Việt Nam vào ngày 15 tháng 5, 2013.

3. Quý vị cần lấy mẫu đơn 48R và xin hướng dẫn điền đơn xin visa tại Trung Tâm cấp VISA của Úc tại Việt Nam:

Australia Visa Application Centre,

Lầu 8, PDD Building, 

162 Pasteur, Quận 1, HCM City 

Điện thoại: 8 3827 7385

4.  Từ ngày 15 tháng 5, 2013, quý vị có thể đem thư mời và mẫu đơn 48R đã điền sẵn đến Trung Tâm cấp VISA của Úc tại Việt Nam để xin visa vào Úc. 

5.  Sau khi được visa, quý vị cần ghi danh tham dự Đại Hội ngay với Ban Tổ Chức qua e-mail:            gialongnsw@yahoo.com.au 

hay qua mạng trên trang web sau: 

http://www.dhgltgkyvi2013.org.au/ghi-danh/phieu-ghi-danh-đai-hoi.html


ĐẠI HỘI GIA LONG THẾ GIỚI KỲ VI, 2013                                                          HƯỚNG DẪN XIN VISA VÀO ÚC                                      www.dhgltgkyvi2013.org.au

Gia Long New South Wales, Úc Châu

www.gialongnsw.wordpress.com                                                                         E-mail: gialongnsw@yahoo.com.auSydney, NSW, Úc Châu
Sơ Lược  • Các địa chỉ điện thư của Ban Tổ Chức trên trang Giới Thiệu


  • Danh sách và Thư của các Giáo Sư Cố Vấn trên trang Giới Thiệu


  • Các Bản Tin liên quan về Đại Hội Gia Long Thế Giới kỳ VI 2013 - Trăm Năm Áo Tím  - Gia Long trên trang Tin Tức


  • Các thông tin của từng ban trên trang của ban liên hệ


  • Các Phiếu Ghi Danh Dự Đại Hội và Du Lịch và Gởi Phiếu trực tiếp trên mạng, qua bưu điện và bằng điện thư  trong trang Ghi Danh.